L'empresa Navitas Paradigma impartirà un curs introducitori a l'enregia minieòlica en les instal·lacions del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM).
A la pàgina web del col·legi, que a continuació us facilitem clikcant sobre la imatge, es pot consultar les dates de realització, l'horari lloc de realització, preu i programa:
El vent és una font de generació d’energia neta i renovable que s’ha aprofitat des de temps immemorials. L'energia eòlica es genera en interposar, en la direcció del vent, un element que ofereixi una resistència al seu avanç, amb la finalitat de captar la seva energia cinètica i transformar-la en energia mecànica, transferint el seu impuls a un rotor que gira, podent fer funcionar un sistema de generació d’energia. L’aprofitament de l’energia del vent mitjançant petits aparells, instal·lats a prop del punt de consum, és el que s'anomena energia minieòlica.


El curs pretén introduir als alumnes a aquesta tecnologia, donant una visió global de les màquines que s'utilitzen per capturar l'energia del vent, com avaluar el recurs eòlic de l'entorn on es vol instal·lar aquests aparells, com es dimensiona un sistema minieòlic, el marc regulatori actual, i finalment, presentar les tendencies d’un futur on els miniaerogeneradors formaran part del nostre entorn.