El programa El Medi Ambient, de Televisió de Catalunya emès el dia 16 de setembre, recull en l'apartat de Breus de medi ambient, una referència al llibre "L'energia minieòlica. L'aprofitament local del vent", que ha estat realitzat per l'empresa Navitas Paradigma i editat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. La menció al llibre apareix a partir del minuto 2:27.