El Col·legi D'enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) ha obert les incripcions per al proper curs d'introducció a l'energia minieòlica que impartirà l'empresa Navitas Paradigma. Les dates, horaris, lloc de realització, preu i  programa estan especificats a la pègina web del CETIB, i ho podreu trobar en el següent enllaç: https://www.cetib.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/593/introduccio-a-lenergia-minieolica La energia minieòlica és una tecnologia mínimament implantada en el nostre país. Entre las barrares que limiten un ús estes de l’energia minieòlica trobem la legislació vigent, que equipara aquestes instal·lacions amb grans parcs eòlics, i també l’escàs coneixement que la població te d’aquesta tecnologia. Les instal·lacions eòliques de tamany molt petit (inferior als 100 kW) poden ser utilitzades en molts llocs: entorns urbans, instal·lacions turístiques (càmpings, hotels, ports…), llocs aïllats (masies, granges, refugis alpins…), instal·lacions públiques (poliesportius, parcs, autopistes...), tenint un impacte visual que pot ser inclòs igual al de una antena parabòlica. En el curs es pretén presentar i difondre la tecnologia que proporcionen els sistemes d’energia minieòlica, destacant les seves diferències amb la gran eòlica, presentant les bases d’un futur en el que, amb tota seguretat, els miniaerogeneradors formaran part del nostre entorn quotidià.