L’energia és un dels factors més importants en l’agricultura i la ramaderia actuals i representa una bona part dels costos d’una explotació. A més, és un tema molt delicat, degut a l’alça constant dels preus. Més del 60% del consum energètic se l’emporta la maquinària agrícola, seguit dels sistemes de climatització i el reg.

Per tant, se’ns presenta una doble oportunitat: en primer lloc determinar maneres i sistemes d’estalviar energia en una explotació agroramadera, tant en l’ús com en l’eficiència dels aparells que es fan servir. I en segon lloc diversificar i completar la renda de l’empresa mitjançant la producció energètica amb energies renovables, tot respectant el medi ambient i millorant la sostenibilitat del sistema energètic.

El Javier López va fer una exposició de les possibilitats que l’energia minieòlica pot aportar a les explotacions agràries i ramaderes, tant en la producció energètica com en el bombeig d’aigua.