El vent es una font de generació d’energia neta i renovable.

L’energia eòlica és coneguda pels grans aerogeneradors que ja son familiars en el paisatge rural.

En canvi, actualment està molt poc estesa la generació amb  petits aerogeneradors que es poden ubicar en espais urbanitzats.

L’energia minieólica pot contribuir a generar electricitat per a consums específics i significar un estalvi en l’ús de fonts d’energies contaminants.

La finalitat d'aquesta jornada és la de donar a coneixer l’energia minieòlica, i les seves múltiples possibilitats d’implantació en entorns urbans.


Les ponencies presentades poden ser descarregades: