En l’àmbit de la conscienciació i formació de la població respecte a les energies renovables, Navitas Paradigma desenvolupa programes de formació adaptats al públic al que va dirigit, amb personal especialitzat i adequat als destinataris. En aquests cursos, es susceptible de ser utilitzat material d’alta qualitat que facilita la comprensió de les explicacions i conceptes, entre els quals destaquen: un còmic, presentacions virtuals, jocs…

Tant els programes de formació com la documentació poden ser personalitzats i van acompanyats d’un projecte educatiu revisat i validat per personal altament qualificat en l’àmbit de l’ensenyament: psicopedagogs, mestres i psicòlegs:

  • Formació, divulgació, informació i difusió.
  • Xerrades, tallers...
  • Detecció de necessitats de formació.
  • Planificació i desenvolupament de programes de formació ambiental.
  • Disseny i elaboració de material formatiu.
  • Organització de Jornades, Seminaris i Conferències.