Navitas Paradigma compta amb un variat equip pluridisciplinar que ens permet afrontar la redacció de tots tipus de projectes amb garantia de qualitat i servei, enfocat a donar la màxima satisfacció del client.

En els projectes es poden incorporar elements per a millorar el disseny, la integració en l'entorn i la tecnologia dels miniaerogeneradors.