El vent és molt variable al llarg del dia i de l’any. L’avaluació del recurs eòlic és l’element crític per a conèixer la viabilitat d’una instal·lació i per a procedir al seu dimensionament escollint la millor ubicació de l’aparell.

Navitas Paradigma ofereix un ampli ventall d’estudis d’avaluació de recurs eòlics des d’un nivell macro fins a l’anàlisi micro de la ubicació del miniaerogenerador i els elements de l’entorn que incideixen en l’exposició al vent.

Els estudis de recurs eòlic es complementen amb l’avaluació del recurs solar per a instal·lacions hibrides.