Es pretén conèixer si el lloc on es vol fer la instal·lació és el més idoni, quin és el millor sistema renovable, l’energia generada...