En l’àmbit de les energies renovables, fem:

  • ESTUDI DE VIABILITAT I AVANTPROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA RENOVABLE
  • ESTUDI PERSONALITZAT I PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA RENOVABLE
  • EXECUCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA
  • REVISIÓ I MANTENIMENT DE INSTAL·LACIONS
  • FORMACIÓ I DIVULGACIÓ