L’experiència de Navitas Paradigma S.L. ens permet enfrontar qualsevol sinistre ecològic i estudis relatius a l’impacte mediambiental des d’una vessant multidisciplinar.