De mitjana els vehicles privats recorren 38 km per dia.

Els vehicles elèctrics actuals tenen una autonomia de l’orde de 75 km.

Per tant el vehicle elèctric té un gran potencial d’utilització pels desplaçaments diaris.

Actualment, comença a ser una realitat que requereix estudis de:

  • Realitat i perspectives del cotxe elèctric.
  • Estratègies d’implantació municipal: punts de recàrrega, aparcament, flotes, paqueteria, illes trànsit sostenible...
  • Balanç energètic: càlcul d’estalvi energètic, balanç “Well to wheel”...
  • Enginyeria de punts de càrrega, estratègies de càrrega...
  • Punt de càrrega cobert,  a la via pública, substitució de bateries...
  • La motocicleta elèctrica.