Navitas Paradigma te experiència en diferents estudis d’impacte de la mobilitat. Mitjançant un simulador de trànsit podem realitzar estudis de l’estalvi energètic i de la reducció de contaminació que comportarien les mesures que s’implantin, com per exemple: talls de carrer, creació de carril bici, estacionaments dissuasoris....