En l’àmbit d’un consum responsable d’energia, Navitas Paradigma S.L. realitza projectes d’eficiència energètica. Es realitza una recollida de dades i un anàlisi de les possibilitats per a disminuir el consum energètic.