En l’àmbit de l’eficiència energètica

  • ESTUDI PREVI DE LA SITUACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
  • AUDITORIES ENERGÈTIQUES
  • GESTIÓ ENERGÈTICA
  • ESTUDIS DE MOBILITAT SOSTENIBLE
  • VEHICLE ELÈCTRIC
  • ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL I SINISTRES ECOLÒGICS
  • FORMACIÓ I DIVULGACIÓ