Navitas Paradigma S.L. ofereix serveis de consultoria, assessoria i d’enginyeria en els àmbits de les energies renovables i l’eficiència energètica.

En la divisió de les energies renovables la nostra empresa ofereix un servei “claus en mà”, que abasta la totalitat del projecte d’instal·lació, des de l’estudi previ fins a la seva posta en marxa, així com les revisions i manteniment d’instal·lacions en funcionament.

Dintre de les energies renovables, Navitas Paradigma S.L. s’ha especialitzat en l’Energia Minieòlica.

El servei que oferíem d’eficiència energètica, consisteixen en estudiar, analitzar i assessorar respecte a les mesures susceptibles de ser implantades per a buscar un consum d’energia més eficient, reduint la demanda energètica, preservant el confort de les persones.

Per profunditzar en el contingut dels productes que oferim, podeu consultar l’apartat de serveis on obtindreu informació més detalla de cada producte.